Sista anmälningsdag till Boomerang är 30/6-2016

    Senast sista juni vill vi veta om du vill komma med på lägret som har allt ALLTid. Lägerledningen ALLTid Boomerang 2016