Brandvärn startas på Vässarö

Nu är Vässarö redo att rycka in när brand-larmet går i skärgården! Till öarna i ytterskärgården kan det ta upp till 30 minuter för det ordinarie brandförsvaret att nå fram till en brand. Tidsaspekten kan vara avgörande när det gäller Läs mer »