Eldningsförbud på Vässarö

Nu är det snart dags för lägersommar på Vässarö. Här kommer lite information från ö-chef Valdemar om vad som gäller kring eldning: Ingen eldning med ved. Inte ens en lägereld/-bål är ok. Grillning med kol är ok om det sker Läs mer »

Brandvärn startas på Vässarö

Nu är Vässarö redo att rycka in när brand-larmet går i skärgården! Till öarna i ytterskärgården kan det ta upp till 30 minuter för det ordinarie brandförsvaret att nå fram till en brand. Tidsaspekten kan vara avgörande när det gäller Läs mer »