Konfirmationsläger

3-2

Delåterbetalning av avgiften

Om konfirmanden är medlem i någon av Svenska kyrkans församlingar får vi ett bidrag som återbetalas till familjen.

För deltagare 2017 räknar vi med att denna återbetalning kommer ske senast under december 2017.

 

 

Ett konfirmationsläger på Vässarö omfattar i det närmaste fyra veckor. Varje sommar arrangeras två läger med vardera 48 deltagare.

Klicka dig vidare i menyn till vänster