Brandvärn startas på Vässarö

Nu är Vässarö redo att rycka in när brand-larmet går i skärgården!

Till öarna i ytterskärgården kan det ta upp till 30 minuter för det ordinarie brandförsvaret att nå fram till en brand. Tidsaspekten kan vara avgörande när det gäller brandbekämpning.

 

Därför startas nu ett brandvärn på Vässarö. Brandvärnet består av den fast anställda personalen hos Stockholms scoutdistrikt, som äger och förvaltar ön. De tre anställda har nu fått utbildning för att kunna leda en framtida insats.

 

Läs mer här >>