Eldning på Vässarö

Nu är det tillåtet att elda på Vässarö under förutsättning att:

  • Det enbart är svag vind
  • Att man har en hink med vatten eller trycksatt slang i närheten
  • Att man inte eldar på marken utan i eldstad/ivarspis/grill etc
  • Att elden är släckt ordentligt dvs inte pyr när eldstaden lämnas obevakad