Eldningsförbud på Vässarö

Nu är det snart dags för lägersommar på Vässarö. Här kommer lite information från ö-chef Valdemar om vad som gäller kring eldning:

  • Ingen eldning med ved. Inte ens en lägereld/-bål är ok.
  • Grillning med kol är ok om det sker utanför marken i grillar, ivarspisar etc. Hink med vatten i närheten.
  • Stormkök ok. Såklart ställer man det inte på det torraste gräs man kan hitta…
  • Gasolkök ok.
  • Fotogenlyktor ok, även till ljusspår så länge man har lite koll på dem och inte låter dem brinna utan uppsikt på natten. Vid användning av fotogenlyktor ska hink med vatten finnas i närheten.
  • Enbart rökning på mark som ej tar eld, dvs grus, GRÖNT gräs eller berg. E-rökare tänker på att all rök uppfattas som brandrök.

Prognosen visar inte på något vidare nederbörd så detta håller i sig fram över midsommar. Även om det kommer någon skur så krävs det ett dagsregn som ger en rotblöta för att det ska förbättra läget. Man får se det från den ljusa sidan. Det är inte blött på ängarna!