Vässarö Scoutkår

Vässarö har en scoutkår utan verksamhet. Vässarö scoutkår finns till för dig som vill vara med i scoutrörelsen, men inte har tid och möjlighet att göra en aktiv insats i en vanlig scoutkår.

 

Om Du brukar använda scoutskjorta och vill ha en kårhalsduk, så kan vi tillhandahålla en Vässarö-halsduk, som Du kan handla i lägerboden på Vässarö.

 

Du kommer att få en faktura på medlemsavgiften från Scouterna när du blivit medlem.  Av dessa går 90 kr till riksorganisationen
(Kontakta kansliet info@scoutkansliet.se eller 08-652 05 10 för att bli medlem.)

 

Vässarö scoutkår har följande avgift per termin, riksorganisationen 90 kr, distrikt 38 kr och terminsavgift 37.50 totalt 165,50 kr/termin. (Årsavgiften för Vässarö scoutkår är 331 kr) Du kommer att bli fakturerad via riksorganisationen 1 gång per termin.

 

Försäkring

Medlemskapet i Vässarö Scoutkår innebär även att Du under scoutarrangemang och som funktionär/besökare på Vässarö omfattas av Scouternas kollektiva försäkring, som bl a innehåller en olycksfalls- och ansvarsförsäkring.